TE - Teknikprogrammet

Vill du skapa morgondagens teknik – i samklang
med människa, samhälle och miljö?


Teknikprogrammet ger dig kunskaper om hur teknik påverkar vårt dagliga liv och vilken betydelse teknik har för samhällsutvecklingen. På programmet får du lära dig hur teknik utvecklas – från idé till färdig produkt. Du får planera och genomföra projekt och du lär dig att förstå samband mellan teori och tekniska lösningar.

Programmet har flera inriktningar och det finns även möjlighet att välja preparandkurs, där du får läsa universitetskurser i matematik. Efter programmet kan du studera vidare på högskolan eller kvalificerade yrkesutbildningar eller arbeta med produktion, kvalitetsarbeten och produktutveckling.

För mer information kontakta
Carina Lengbrant Malmberg, studie- och yrkesvägledare, 0451-26 86 70
carina.lengbrant.malmberg@hessleholm.se

 

 
 
   
  Hässleholms Tekniska Skola • Stobygatan 7, 281 39 Hässleholm • Tel 0451 - 26 86 36 • hts@hassleholm.se

Uppdaterad 2014-05-19